Winners concept day: návrh loga

Realizácia: Jún 2020

Tvorba loga Winners comcept day