Winners reality - Sociálne siete

Realizácia: február 2021

Pri tomto klientovi sa okrem iného venujeme aj správe sociálnych sietí po vizuálnej aj obsahovej stránke.

Winners reality projekt