Svet PKU - Sociálne siete

Realizácia: Leto 2022

„Svet PKU“ je online komunita, pod zastrešením Nutrície, ktorá pomáha pacientom s PKU zvládať každodenné výzvy. My sa staráme o to, aby bol online obsah vždy relevantný a vizuálne pekný. #SvetPKU

Svet PKU