OZS: návrh loga

Realizácia: Máj 2020

Tvorba loga OZS