OZS: návrh loga

Realizácia: Máj 2020

Odborový zväz pracovníkov školstva si svoje nové logo už vybral. Ďakujeme.

Tvorba loga OZS