Kidlio - Identita a tvorba webu

Realizácia: August 2022

Začalo sa to hravou identitou a pokračovalo webstránkou, ktorá ponúka všetko pre deti, a to so sloganom: „Všetko pre detský úsmev“.

Identita a tvorba webu Kidlio