Doktor zub - Redesign loga

Realizácia: november 2021

Pre dentálnu kliniku sme pripravili dizajn manuál aj nové logo.

Doktor zub