DaM - Tvorba online kampane

Realizácia: júl 2021

Pre DaM sme na web stránku pripravili plagát o eko vozidlách a zmenách v zákone.

DaM