Bioresonanz: Návrh loga

Realizácia: jar 2020

Návrh loga.

navrh loga bioresonanz